अब को राज्य को स्वस्थ्य नीति ,र जनस्वास्थ्य
-khulduli khabar

नेपाल  बिभिन्न घटनाक्रम र अवस्था बाट गुज्रदै आज नेपाल स्वास्थ्य को यस्तो स्थितिमा  आइपुगी सकेको छ | धेरै को चासो को बिषय बन्दै छ ,नेपाल को स्वस्थ नीति कस्तो बन्ने ,धेरै अन्योल को बिषय पनि बन्दै गइ रहेको छ ,नेपाल सङ्घीयता मा प्रवेश गरे पछी ,अब ऐले को बर्तमान  संरचना रहने वा नरहने ,रहेमा कस्तो संरचना मा रहने  भन्ने बहस ताततातो नै छ |अहिले को स्वस्थ को मुख्य कडी...